Klientas: nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija Forests of Planet Earth

Užduotis: suprogramuoti interaktyvų vieno puslapio landing-page

Rezultatas: ssuprogramuota landing-page tipo svetainė su galimybė tiesiogiai paremti organizaciją norima pinigų suma – galima rinktis tiek vienkartinį, tiek abonementinį paramos būdą

Svetainė pilnai priderinta prie mobiliųjų bei SSL.

www.fop.earth